B96-körkort

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra en släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.
3,350
/ från

Två timmar praktisk lektion

Lån av ekipage vid uppkörning

BE-körkort

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg
4,550
/ från

Teoripaket samt syntest

Två timmar praktisk lektion

Lån av ekipage vid uppkörning